Borreliosis: New effective treatment approach identified

Borreliose: Neuer effektiver Behandlungsansatz identifiziert